Bình cứu hỏa hay được gọi là bình chữa cháy dùng trong công tác phòng cháy chữa cháy trong gia đình.
Hiện nay trên thì trường, hai loại bình chữa cháy được sử dụng nhiều nhất là bình chữa cháy dạng bột và bình chữa cháy CO2. Hầu hết các công ty chuyên kinh doanh sản phẩm PCCC đều bán hai loại bình chữa cháy này.
Đối với phòng cháy chữa cháy trong gia đình, chúng tôi khuyên khách hàng sử dụng bình chữa cháy dạng bột vì nó ít nguy hiểm cho người dùng.

Main Menu